هنرمندان‭:‬
مریم‭ ‬پالیزگیر
هما‭ ‬دلورای
هدا‭ ‬زرباف
نگار‭ ‬فرجیانی

تهران، ایران - apexart

WOMEN C(A)REATE

کیوریتورها‭ :‬الناز‭ ‬طهرانی،‭ ‬آناهیتا‭ ‬رضااله

26‭ ‬بهمن‭ ‬تا‭ ‬23‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬1398‭ ‬

ساعات‭ ‬بازدید‭: ‬شنبه‭ ‬تا‭ ‬پنج‭ ‬شنبه‭ ‬10:30)‭ ‬الی‭ ‬(17:30‭ ‬

تهران،‭ ‬میدان‭ ‬آزادی‭ - ‬بزرگراه‭ ‬شهید‭ ‬لشکری،‭ ‬جنب‭ ‬ایستگاه‭ ‬مترو‭ ‬بیمه،‭ ‬نبش‭ ‬خیابان‭ ‬شهید‭ ‬آزمون‭ ‬نیا،‭ ‬
پلاک‭ ‬31